Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Trợ giúp Thêm
 
Tư vấn

"Lời khuyên của tôi cho những người ngày hôm nay là như sau: nếu bạn mất các trò chơi của cuộc sống nghiêm túc, nếu bạn có hệ thống thần kinh của bạn nghiêm túc, nếu bạn có các cơ quan cảm giác của bạn nghiêm túc, nếu bạn có quá trình năng lượng nghiêm túc, bạn phải bật, điều chỉnh, và thả ra."

Timothy Leary

Tư vấn