Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Bài viết Thêm
 
Thể loại: Some Useful Info
Từ khi đại dịch AIDS khởi phát, đã có dư luận nói rằng chứng bệnh này do con người tạo ra. Virus HIV đã từng được gieo rắc cho dân pêđê Mỹ và da đen khi làm thí nghiệm cho một loại bom vi trùng!
1799 ngày trước
 
một lòng hướng thiện tìm hiểu chân nguyên thì chỉ nên chú trọng vào những gì mình tìm kiếm.
1804 ngày trước
 
Sometimes, sometime, and some time are very different words so you need to be careful when you use them. These are words that even native speakers get confused with!
1824 ngày trước
 
nước Việt Nam mình muốn độc lập về công nghệ thông tin thì phải có 1 dự án lâu dài để không bị phụ thuộc vào Mỹ.
1840 ngày trước
 
Tóm lược về tiểu sử của 18 vị la hán, phần 8-18.
1845 ngày trước
 
Some Useful Info