Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự C
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Glory and honour.
Tên Giống Giống: Czeck Czesiek Czeslaw  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Variant of Czeslaw: Glory and honour.
Tên Giống Giống: Czeslaw Czeck Czesiek  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Variant of Czeslaw: Glory and honour.
Tên Giống Giống: Czeslaw Czeck Czesiek  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Fights with honour.
Tên Giống Giống: Czcibor  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Emperor. Variant of Caesar.
Tên Giống Giống: Czarina Czar  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Constant.
Tên Giống Giống: Cystenian Cystennin Cyst  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Steady; stable.
Tên Giống Giống: Cystennin Cyst Cystenian  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Lordly.
Tên Giống Giống: Cyrek Cyril Cyr Cyrano Cyryl Cyrus Cyrill Cyra Cyrillia Cyrene  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: As miserable; as heir
Tên Giống Giống: Cyr Cyrille Cyrene Cyra Cyryl Cyril Cyrus Cyrillia Cyrek Cyrilla  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Variant of Cyril: Lord.
Tên Giống Giống: Cyra Cyrek Cyrena Cyril Cyrille Cyrus Cyr Cyrene Cyrano Cyrenius  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Variant of Cyril: Lord.
Tên Giống Giống: Cyrenius Cyrus Cyrillus Cyr Cyril Cyrano Cyra Cyrene Cyrek Cyryl  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Master; lord.
Tên Giống Giống: Cyrena Cyrillus Cyrille Cyr Cyrenius Cyrano Cyrilla Cyryl Cyrill Cyrene  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Master; lord.
Tên Giống Giống: Cyrillia Cyrillus Cyrus Cyra Cyr Cyrilla Cyrene Cyrano Cyril Cyrenius  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Who governs.
Tên Giống Giống: Cyrille Cyrilla Cyra Cyril Cyrene Cyrus Cyrano Cyrill Cyrenius Cyrena  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1331
Mỗi trang: