Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự D
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Earth-lover.
Tên Giống Giống: Dyzek  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Legendary son of Erbin.
Tên Giống Giống: Dywel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Legendary son of Alun.
Tên Giống Giống: Dyvyr Dyvynarth  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Legendary son of Gwrgwst.
Tên Giống Giống: Dyvynarth Dyvyr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Dennison: Dennis' son.
Tên Giống Giống: Dyson  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Dear.
Tên Giống Giống: Dyri Dyre  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Valuable; dear.
Tên Giống Giống: Dyri Dyre  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Donation.
Tên Giống Giống: Dynah Dyna Dynadin Dynawd  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: A knight.
Tên Giống Giống: Dyna Dynadin Dynah Dynawd  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of James 'supplanter'.
Tên Giống Giống: Dymtrus Dympna Dymphna  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Variant of Dillon: Loyal.
Tên Giống Giống: Dyllon Dylan Dyllan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Variant of Dillon: Loyal.
Tên Giống Giống: Dyllon Dyllan Dylan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Son of the wave, born near the sea, influence. Famous bearers: Welsh poet Dylan Thomas, American folk singer Bob Dylan.
Tên Giống Giống: Dylan Dyllan Dyllon  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: From Dyfed.
Tên Giống Giống: Dyfed  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1042
Mỗi trang: