Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự E
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: Antony and Cleopatra'. An ambassador from Antony to Caesar.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: That makes fruitful
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: A Trojan soldier.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Father of a suitor for Penelope.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Rich protector.
Tên Giống Giống: Eumaeus Eumann  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: A swineherd who fought with Odysseus.
Tên Giống Giống: Eumann Eumaeus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Worships well.
Tên Giống Giống: Eukakio Eukepio  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Steady.
Tên Giống Giống: Eukepio Eukakio  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Noble.
Tên Giống Giống: Eugenio Eugenia Eugina Eugeni Eugenius Eugena Eugene Eugenios Eugenie Eugen  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Well born.
Tên Giống Giống: Eugenios Eugenie Eugen Eugene Eugenio Eugenius Eugeni Eugenia Eugina Eugena  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Variant of Eugene: Well born.
Tên Giống Giống: Eugena Eugen Eugenia Eugene Eugenios Eugeni Eugina Eugenie Eugenio Eugenius  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Variant of Eugene: Well born.
Tên Giống Giống: Eugenios Eugina Eugene Eugenia Eugenie Eugena Eugen Eugenio Eugenius Eugeni  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Well-born. Famous bearer: Prince Eugene of Savoy; American playwright Eugene O'Neill.
Tên Giống Giống: Eugenie Eugene Eugen Eugina Eugenius Eugeni Eugenios Eugena Eugenia Eugenio  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Noble.
Tên Giống Giống: Eugenius Eugina Eugenie Eugenia Eugen Eugena Eugeni Eugenio Eugenios Eugene  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 753
Mỗi trang: