Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự K
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Born to the conquering people.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Skunk (Hopi).
Tên Giống Giống: Kolinkar Kolt Kolbein Kol Kolton Kolb Kolya Kolbyr Kolina Kolette  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Son of Hrolf.
Tên Giống Giống: Kolariah Kolina Koldobike Kolya Kolby Kolbjorn Kol Kolb Kolt Kolli  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Of the conquering people.
Tên Giống Giống: Kolten Koline Kolton Kolgrim Kolichiyaw Kolby Kolli Kolbyr Kolbjorn Kolena  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Famous in war.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: From the dark settlement.
Tên Giống Giống: Kolli Koline Kolichiyaw Kolbein Kolten Kol Kolete Kollsvein Kolby Kolgrim  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Dark; dark-haired.
Tên Giống Giống: Koldobike Kolby Kolinkar Kolena Kolbjorn Kolinka Koline Koll Kolina Kolgrim  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Black bear.
Tên Giống Giống: Kolete Kolbein Kolina Kolinkar Kolya Kolli Koldobika Koll Kolbjorn Kolette  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Son of Sigmund of Vestfold.
Tên Giống Giống: Koll Kolichiyaw Kolb Kolgrim Kolinka Koldobike Kolbein Kol Kolton Kolariah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: From Kolb.
Tên Giống Giống: Kolbyr Kolena Kolinkar Kolichiyaw Kolton Kolli Kolete Kolbjorn Kolya Kolby  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Voice of the Lord
Tên Giống Giống: Kolina Koltin Kolby Kolette Kolten Kolgrim Kol Koldobika Kolbyr Kolbjorn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Kol
Nam
Xuất xứ: Norse 
Có nghĩa là: Dark.
Tên Giống Giống: Kolgrim Kolton Kolinka Kol Kolya Kolby Kolete Kolten Kolina Koll  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Koi
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Urge; implore. Also the Hawaiian equivalent of Troy.
Tên Giống Giống: Koi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: White crow or white antelope (Cheyenne).
Tên Giống Giống: Kohana Kohkahycumest Kohath  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 704
Mỗi trang: