Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự M
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Criminal, abominable.
Tên Giống Giống: Mysia Mystique Mystee Mysti Mysie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Myrrh; sweet oil.
Tên Giống Giống: Myriam Myrtis Myrina Myrla Myrilla Myrna Myrick Myrelle Myra Myrlene  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Myrrh; sweet oil.
Tên Giống Giống: Myrelle Myrtis Myrtisa Myra Myrddin Myriam Myrtle Myrna Myrlene Myrick  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Dark-skinned; A Moor. Form of Maurice.
Tên Giống Giống: Myrtis Myra Myrtoessa Myrilla Myrlene Myrla Myrtice Myrina Myrelle Myrna  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Merlin: Hawk. From the sea fortress.
Tên Giống Giống: Myrtoessa Myrna Myrelle Myrtle Myrtis Myrtice Myrilla Myrlene Myriam Myra  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: I flow, pour out, weep.
Tên Giống Giống: Myrilla Myrick Myrina Myrtice Myra Myrna Myrla Myriam Myrlene Myrta  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Mythical father of Beli.
Tên Giống Giống: Mynogan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Merciful.
Tên Giống Giống: Mylnburne Myla Myleen Myles Mylnric Mylo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the powerful mill.
Tên Giống Giống: Myleen Myles Mylo Mylnburne Myla Mylnric  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the mill stream.
Tên Giống Giống: Mylnric Mylnburne Myla Myleen Myles Mylo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Merciful.
Tên Giống Giống: Mylo Myleen Myles Mylnburne Myla Mylnric  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of Michael 'God like'.
Tên Giống Giống: Mykhaltso  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Woman; life. Variant of Aisha.
Tên Giống Giống: Myesha Myeshia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of Michael 'God like'.
Tên Giống Giống: Mychal Mychaela Mychele Mychelle Mychajlo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1243
Mỗi trang: