Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự P
RSS
 
Pyt
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the Pit.
Tên Giống Giống: Pythia Pyt  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Pierce 'rock'.
Tên Giống Giống: Pyrenie Pyrene Pyrena Pyrrhus Pyramus Pyrrha Pyrs  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: King of Epirus.
Tên Giống Giống: Pyrs Pyrena Pyrrhus Pyramus Pyrrha Pyrene Pyrenie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Lover of Thisbe.
Tên Giống Giống: Pyramus Pyrrhus Pyrena Pyrrha Pyrenie Pyrene Pyrs  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: A rock. Form of Peter.
Tên Giống Giống: Pyotr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Pyn
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the enclosure.
Tên Giống Giống: Pyn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Friend of Orestes.
Tên Giống Giống: Pylades  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: King of Cyprus.
Tên Giống Giống: Pygmalion  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Mythical lord of Annwn.
Tên Giống Giống: Pwyll  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Puw
Nam
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Pugh 'son of Hugh'.
Tên Giống Giống: Puw  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Dwells by the pond.
Tên Giống Giống: Putiel Putnam Puteoli  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: God is my fatness
Tên Giống Giống: Putnam Puteoli Putiel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Sulphureous wells.
Tên Giống Giống: Putiel Puteoli Putnam  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Biblical 
Có nghĩa là: Lot.
Tên Giống Giống: Purdy Pureza Pur Purisima Purim Pura  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 590
Mỗi trang: