Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con trai bắt đầu bằng mẫu tự X
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: From the forest.
Tên Giống Giống: Xylon Xyliana Xylona Xylinia Xylia Xylina  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Son of Helen.
Tên Giống Giống: Xuthus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Famous in battle. Variant of Geomar.
Tên Giống Giống: Xiomar  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: God is heard.
Tên Giống Giống: Ximon Ximun Ximen  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: God is heard.
Tên Giống Giống: Ximon Ximen Ximun  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: God has heard.
Tên Giống Giống: Ximen Ximon Ximun  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Owns a new house.
Tên Giống Giống: Xeveria Xever Xevera  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Leaving.
Tên Giống Giống: Xerxes  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Prince.
Tên Giống Giống: Xena Xenon Xenia Xenophon Xenos Xeno Xenres  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Stranger.
Tên Giống Giống: Xenres Xenon Xena Xenophon Xenia Xenos Xeno  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Strange voice.
Tên Giống Giống: Xena Xenia Xenres Xenophon Xeno Xenos Xenon  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Variant of Cenon: Receiver of life from Zeus.
Tên Giống Giống: Xenia Xenos Xenophon Xenres Xeno Xenon Xena  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Strange voice.
Tên Giống Giống: Xenophon Xeno Xenos Xenon Xena Xenres Xenia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Bright; splendid. See also Javier.
Tên Giống Giống: Xavierre Xavier Xavierra Xaviera  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 21
Mỗi trang: 
1