Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục African
RSS
 
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Servant of God. (Swahili).
Tên Giống Giống:  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Ghanian word for the morning sun.
Tên Giống Giống: Addie Addin Addney Addeva Addams Addy Addergoole Addis Adda Addolgar  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ade
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Nigerian word meaning royal.
Tên Giống Giống: Adejola Adena Adelisa Adel Adelicia Adelric Adelita Ade!a Adelle Adelard  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Nigerian for 'he was happy'.
Tên Giống Giống: Adelynn Adelbert Ade!a Adeeba Adebayo Adesola Adeen Adelphe Adette Adelheid  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Ghanian name given to the twelfth-born son.
Tên Giống Giống: Adelita Adejola Adelpha Ade!a Aden Adelheid Adelise Adelle Adela Adette  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Nigerian name meaning 'the crown needs honour'.
Tên Giống Giống: Adella Adeeba Adelhard Aderiela Adelphe Adena Aderet Adesola Adelard Ade  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Nigerian name meaning 'the crown honoured us'.
Tên Giống Giống: Adelle Adelard Adeeb Adelise Adella Adelyte Adeelah Aderiela Aden Adelheid  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Ghanian name given to the first child from a second husband.
Tên Giống Giống: Aditya Adina Adil Adilene Aditi Adir Adiba Adin Adinam Adiel  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Righteous. (Nigerian.).
Tên Giống Giống: Adika Adinam Adiran Adi Adiel Adilene Adin Adir Aditya Adila  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: The clear one (Nigerian).
Tên Giống Giống: Adiel Adine Adio Adira Adithaim Adia Adiba Adin Adinah Adilene  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Ghanian word for warrior.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: God's blessing. (Ghanian).
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Nigerian word for pleasant.
Tên Giống Giống: Adunbi Adusa Adummim Adullam  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African 
Có nghĩa là: Ghanian name given to the thirteenth-born child.
Tên Giống Giống: Adummim Adusa Adunbi Adullam  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 118
Mỗi trang: