Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục African-American
RSS
 
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: God's power.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Cliff.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Variant of Cleavon: Cliff.
Tên Giống Giống: Clemmy Cleomenes Clevon Clemens Clerk Cleonie Cleary Clea Clemente Cleon  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Variant of Dion: God.
Tên Giống Giống: Deidra Deikun Deiene Deiphobus Deirdre Deidre Deianira Deitra Deion Deirdra  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Of Mark.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Of man.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Variant of Dion: God.
Tên Giống Giống: Deoradhain Deorwine Deon Deondra Deonna Deogol Deoch Deona Deorsa Deonne  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: God.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Spirit.
Tên Giống Giống: Elora Elof Elon Eloine Eloisa Elon-beth-hanan Eloni Eloina Elohi Eloy  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Variant of Elroy: The king.
Tên Giống Giống: Elrick Elrad Elric Elrod Elroi Elroy  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: The king.
Tên Giống Giống: Elrick Elrod Elric Elroi Elroy Elrad  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Variant of Cleavon: Cliff.
Tên Giống Giống: Kleng Kleopatra Kleef Klevon Kleavon Klemens Klemenis Kletos  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: African-American 
Có nghĩa là: Variant of Cleavon: Cliff.
Tên Giống Giống: Klemenis Kleopatra Kleef Kletos Kleng Kleavon Klevon Klemens  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống