Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Anglo-Saxon
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Like an eagle.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Name of an abbot.
Tên Giống Giống: Adare Adamu Adamya Adal Adaiah Adao Adamik Adadah Adan Adanya  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Name of several kings.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Gives.
Tên Giống Giống: Agi Agiefan Agilberht  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Name of a bishop.
Tên Giống Giống: Agi Agilberht Agiefan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Fighter.
Tên Giống Giống: Aglauros Aglaval Aglaral Aglarale Aglaeca  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Gives.
Tên Giống Giống: Agyfen  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Cuts down.
Tên Giống Giống: Aheawan Ahelia Ahearn Aherin Ahelie Ahern Ahebban Aherne Ahellona  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Wages war.
Tên Giống Giống: Ahelie Ahelia Aherne Ahearn Aheawan Aherin Ahern Ahellona Ahebban  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Rescues.
Tên Giống Giống: Ahren Ahreddan Ahriman  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Name of a saint.
Tên Giống Giống: Aidoios Aidrian Aiden Aideen Aidan Aida Aidia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Oaken.
Tên Giống Giống: Aikin Aiken  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Name of an abbot.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Defender.
Tên Giống Giống: Aldonza Aldreda Aldridge Aldwine Aldonsa Aldan Aldys Aldous Aldrich Aldwin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 549
Mỗi trang: