Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Aramaic
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
Tên Giống Giống: Bartimeus Bar Barnardo Barker Barnie Barthram Bardric Barnabas Barrett Barq  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
Tên Giống Giống: Barr Barny Barika Bardi Barachias Barram Bari'ah Barbi Barwolf Barthel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
Tên Giống Giống: Bathild Battista Bates Bat Batula Bathsuha Batya Battzion Battseeyon Batt  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Ploughman.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Biblical place-name meaning 'heap of stones; marker.'.
Tên Giống Giống: Jager Jagger Jago Jaganmata Jagur  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Mar
Nam
Xuất xứ: Aramaic 
Có nghĩa là: Lord.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 27
Mỗi trang: 
1