Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Armenian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: First born.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Armenian.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Name of a king.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Descended from Peter.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Armenian form of Paul.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Name of a king.
Tên Giống Giống: Dicra Dichali Dice Dick Dickson Dicky Dickie Dickran Dickon Dickons  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Name of a king.
Tên Giống Giống: Diklah Dikibyr Dikesone Dikran Dike  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Name of a fifth century philosopher.
Tên Giống Giống: Eznik  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Forerunner.
Tên Giống Giống: Gardenia Garmites Garuda Garnoc Garrity Garda Gary Garwig Garwin Garmund  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Armenian form of Luke.
Tên Giống Giống: Ghoukas  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Armenian form of James.
Tên Giống Giống: Haggai Hagen Hagabah Hagaward Hagab Hagar Hagalean Haggith Haggiah Haggi  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: From the hedged field.
Tên Giống Giống: Haider Hailey Haidee Haimati Haine Haim Hail Hai Haines Haidar  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: Resurrection.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Armenian 
Có nghĩa là: God's gift.
Tên Giống Giống: Hovan Hovhaness Hovsep Hoven  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 39
Mỗi trang: