Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục ArthurianLegend
RSS
 
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Father of Modron.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Brother of Percival.
Tên Giống Giống: Aglaval Aglaeca Aglaral Aglarale Aglauros  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Brother of Percival.
Tên Giống Giống: Aglarale Aglaral Aglaval Aglauros Aglaeca  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Brother of Percival.
Tên Giống Giống: Aglaeca Aglarale Aglauros Aglaval Aglaral  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Brother of Gawain.
Tên Giống Giống: Agrafina Agrippa Agrippina Agravain Agrafine Agrippinae Agrican  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: From Alain le Gros one of the Fisher kings.
Tên Giống Giống: Alarik Alarico Alajos Alastair Alano Alameda Alayna Alasd Ala Alavi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Britain.
Tên Giống Giống: Alba Albanwr Albin Alberta Alberik Albertine Alberic Alberte Albie Albreda  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Nephew of King Mark.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: A Fisher king.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Amr
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Son of Arthur.
Tên Giống Giống: Amraphel Amr Amren Amram Amritha  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: King Mark's nephew.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Father of Isolde.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Son of Arthur.
Tên Giống Giống: Anichka Aniketos Anippe Anil Anim Anir Anisa Anitra Anissa Anita  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: ArthurianLegend 
Có nghĩa là: Keeper of the grail.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 302
Mỗi trang: