Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Asian
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: Asian 
Có nghĩa là: Mythological nature goddess worshiped as the Great Mother in Asia Minor. The mother of all gods and men and wild nature. Often kept company by lions. Identified with Rhea by the Greeks; with Maia and Ceres by the Romans.
Tên Giống Giống: Cybele; 
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống