Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Basque
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: From the Adriatic.
Tên Giống Giống: Adiel Adiriano Adi Adib Adisa Adika Adil Adia Adinah Aditsan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Basque form of Andrew.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: He adds or priceless.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Praiseworthy.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Ascending.
Tên Giống Giống: Asenke Aseem Asenath Aseema Asenka Asentzio Asera Aselma Aseef Ase  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Bear.
Tên Giống Giống: Benwick Benedikta Benetta Beno Benigna Benzi Benedikt Bentlea Bendik Bennie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Conquers.
Tên Giống Giống: Binh Bina Binah Binge Binger Binyamin Binean Bink Binea Bing  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Conquers.
Tên Giống Giống: Bittore Bithynia Bittor Biton Bittan Bitya Bithiah Bitten Bithron Bitanig  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Basque form of Daniel.
Tên Giống Giống: Daned Danit Dana Danniel Dannia Daniele Dantae Danah Dannika Daniela  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: All saints.
Tên Giống Giống: Deucalion Deutsch Deuteronomy Deuel Deunoro  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Basque form of Dionysus god of wine.
Tên Giống Giống: Dunton Dunmore Duncan Dunne Dunley Dunleigh Dunstan Dunixi Dun Dunn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Basque form of Edward.
Tên Giống Giống: Edorta Edoardo Edom Edolie Edolia Edouard  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Basque form of Richard.
Tên Giống Giống: Edrigu Edris Edred Edra Edrys Edrea Edrei Edric Edrik Edrick  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Basque 
Có nghĩa là: Wine.
Tên Giống Giống: Edur Eduarda Eduard Edulica Edurne Edumona Eduardo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 75
Mỗi trang: