Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Celtic
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Exceptionally strong.
Tên Giống Giống: Aenescumb Aenedleah Aenon Aeneades Aeneas Aengus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Lord of the horses.
Tên Giống Giống: Ahellona Aherin Ahern Aherne Ahelie Ahearn Aheawan Ahebban Ahelia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Lord of the horses.
Tên Giống Giống: Aherne Ahelie Ahern Aheawan Aherin Ahebban Ahelia Ahellona Ahearn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Fire.
Tên Giống Giống: Aidrian Aidan Aida Aiden Aidoios Aideen Aidia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Mythical king of Connaught.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Al
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Diminutive of Alan: Harmony, stone, or noble. Also fair, handsome. Originally a saint's name, it was reintroduced to Britain during the Norman Conquest, remained popular throughout the Middle Ages, and was revived in the 19th century.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Harmony, stone, or noble. Also fair, handsome. Originally a saint's name, it was reintroduced to Britain during the Norman Conquest, remained popular throughout the Middle Ages, and was revived in the 19th century. See also Allen.
Tên Giống Giống: Alaqua Alahhaois Alaine Ala Alana Alastor Alarik Alahmoot Alaster Alarico  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Son of Allan.
Tên Giống Giống: Alarbus Alani Alathea Alana Alaster Alam Alastrine Alasd Alasdair Alanzo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Diminutive of Alan: Harmony, stone, or noble. Also fair, handsome. Originally a saint's name, it was reintroduced to Britain during the Norman Conquest, remained popular throughout the Middle Ages, and was revived in the 19th century.
Tên Giống Giống: Allyson Allura Allona Allistair Allegra Allayne Allys Allan Allana Allina  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Handsome.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: From the stream.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Exceptionally strong.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: Exceptionally strong.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Celtic 
Có nghĩa là: From the stream.
Tên Giống Giống: Annawan Annis Anneli Anny Annina Annelise Annabella Annikki Anneliese Annan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 559
Mỗi trang: