Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Chinese
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Tên này có nghĩa là họ Hoàng tên Bruce, chữ lót là Cơ. Tên họ này thuộc dòng dõi nhà Đoàn Dự trong phim Cô Gái Đồ Long đấy. Cháu ngoại nhà Hoàng Phi Hùng.
Tên Giống Giống: hoàng phi hùng 
1601 ngày trước · Từ Bruce
0 lên, 0 xuống
Bao
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Treasure.
Tên Giống Giống: Bao Baothghalach  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Smooth.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Great.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Success.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Intelligent.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
De
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Virtue.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Moral.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Highly noble.
Tên Giống Giống: Dewei Dewi DeWitt Dewey Dewain Dewayne  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Protects the country.
Tên Giống Giống: Dinesh Dina Dinh Hoa Dinora Dinsmore Dinorah Dinadan Dingbang Dino Dinah  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Man of virtue.
Tên Giống Giống: Discordia Dishan Dishon Disa Diss Dis Dishi  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Fa
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Beginning.
Tên Giống Giống: Faatir Fadhl Faithe Fairfax Farika Farmon Farnham Faolan Fahmi'b Fayme  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Wind.
Tên Giống Giống: Fanni Fantine Fanetta Fannie Fanousek Fannia Fania Fan Fanuco Fanceen  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Chinese 
Có nghĩa là: Buddhist deity of mercy.
Tên Giống Giống: Kuanbyr Kuan-yin  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống