Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Danish
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Danish form of Andrew.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Danish form of Andrew.
Tên Giống Giống: Anki Anke Ankara Ankine Ankur Anker Ankti Anka Anku  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Danish form of Arnold.
Tên Giống Giống: Arella Areille Arene Arek Aremana Arete Aretina Arela Areta Aretha  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Vigilant.
Tên Giống Giống: Argolis Argob Argoel Argi ArgIwydd Argentina Argo Argel Argie Argos  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axe Axenus Axel Axella Axelle Axell  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Bold.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Glorious raven. The raven was consecrated to the Norse war god Odin and was the emblem of the Danish royal standard.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Blessed.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Bo
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Commanding.
Tên Giống Giống: Bodilla Bodwyn Bogey Boothe Boskath Bonny-jean Bohous Bochim Bork Boyden  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Commanding.
Tên Giống Giống: Bodi Bodin Boden Bodhi Bodashka Bodil Bodolf Bodicia Bodine Bodie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Glacier.
Tên Giống Giống: Breeda Bret Breen Bretton Bregus Breck Brends Brencis Bremusa Breena  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Long hair.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Believes in Christ.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Danish 
Có nghĩa là: Son of the Christian.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 87
Mỗi trang: