Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Dutch
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Bear.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Farmer.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Kingly.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Mountain.
Tên Giống Giống: Berk Bersules Berwyn Bernold Berti Bernald Berachiah Berto Berangari Bertil  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Bleacher of cloth.
Tên Giống Giống: Blenda Bletsung Bleddyn Blerung Bleidd Blessing Bleecker  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Does good.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: A Dutch diminutive of Abraham, meaning 'father of a multitude' Famous bearer: Bram Stoker, 19th century Irish author of Dracula.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Brit. A native of Brittany: (France) or Britain: (England).
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Blind.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Lame.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Merciful.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Gifted ruler. Variant of Diederick.
Tên Giống Giống: Dedre Dedrik Dedo Dedric Dedrick Dedanim Dedan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Cock or rooster.
Tên Giống Giống: Dehaan Deheune  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Dutch 
Có nghĩa là: Fisherman.
Tên Giống Giống: Devonna Devisser Devra Devak Devlin Devaki Devony Devland Devoria Devorah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 110
Mỗi trang: