Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục English
RSS
 
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Variant of Aric 'rule with mercy.'.
Tên Giống Giống: Aaron Aaric Aarao Aarif Aart Aaren Aaraa  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Son of Adam.
Tên Giống Giống: Adalbeorht Adaiah Adalwolfa Adal Adadah Adamka Adamh Adalyn Adalgar Adamah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Lives on the noble's island.
Tên Giống Giống: Addfwyn Addney Addie Adda Addison Addiena Addis Addolgar Addin Addi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Son of Adam.
Tên Giống Giống: Addolgar Addien Adda Addam Addney Addis Addiena Addi Addfwyn Addamson  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Son of Adam.
Tên Giống Giống: Addie Adda Addien Addolgar Addiena Addfwyn Addney Addergoole Addi Addams  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Lives on the noble's island.
Tên Giống Giống: Addamson Addfwyn Addien Addney Addeva Addie Addae Addon Addolgar Addaneye  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Ardent.
Tên Giống Giống: Addeva Adda Addi Addis Addon Addien Addin Addfwyn Addiena Addam  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Oaken.
Tên Giống Giống: Adkins Adken Adkyn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Son of Aiken.
Tên Giống Giống: Adkyn Adken Adkins  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Oaken.
Tên Giống Giống: Adken Adkyn Adkins  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Eagle.
Tên Giống Giống: Adlar Adlai Adler Adley  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Lives on the noble's island.
Tên Giống Giống: Adnet Adniel Adnaan Adne Adna Adnot Adney Adny Adnah Adnan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Lives on the noble's island.
Tên Giống Giống: Adny Adna Adnaan Adne Adney Adnan Adnet Adniel Adnot Adnah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: From the Latin Hadrianus meaning of Adria or of the Adriatic sea region. Pope Adrian IV was a 12 century British Pope who became popular in the 1980s when Sue Townsend published 'The Secret Diary of Adrian Mole'.
Tên Giống Giống: Adrina Adrasteia Adrien Adron Adrianna Adriane Adren Adrianne Adreana Adrie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 4887
Mỗi trang: