Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Gaelic
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Gaelic form of Adam.
Tên Giống Giống: Adhamh Adhideva Adhamhnan Adharma Adham Adheesha Adhelle  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Owns many horses.
Tên Giống Giống: Ahern Ahelia Ahelie Ahebban Aherne Ahearn Aheawan Ahellona Aherin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Owns many horses.
Tên Giống Giống: Ahearn Ahebban Ahern Ahellona Aheawan Aherin Ahelie Aherne Ahelia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Handsome.
Tên Giống Giống: Aileene Ailwyn Ailse Ailisa Ailey Ailein Ailesh Ailna Ailsa Ail  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Defender of man.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: A Scottish Gaelic variant of Alexander from the Greek meaning defender of man.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Variant of Alexander defender of mankind.
Tên Giống Giống: Alazne Alayna Alaida Alaine Alastair Alastor Alannah Alanna Alano Alavi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Defender of man.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Defender of man.
Tên Giống Giống: Allsun Allen Allison Allon Allred Allan Allana Allaire Allister Allene  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Ardent.
Tên Giống Giống: Aodhan Aodhfionn Aodh Aodhfin Aodha Aodhhan Aodhaigh Aodhgan Aodhagan Aod  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Ardent.
Tên Giống Giống: Aodhgan Aodhagan Aodh Aodhaigh Aodhhan Aodhfin Aodha Aodhan Aod Aodhfionn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: From the land of the Gaels.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Baker.
Tên Giống Giống: Backstere Baccus Bac Bacchus Baca Baccaus Bachur Bachir Bacstair  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: From the pasture land.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 544
Mỗi trang: