Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục German
RSS
 
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Noble.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Intelligent or noble.
Tên Giống Giống: Adel Aderiela Adebayo Adelle Adena Adelard Adeben Adelina Adeline Adenydd  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Resolute.
Tên Giống Giống: Adeeba Adenydd Adel Aden Adele Adelle Adene Adelheid Adelheide Adelinda  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Eagle.
Tên Giống Giống: Adlai Adley Adlar Adler  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Eagle.
Tên Giống Giống: Adnot Adnet Adne Adniel Adnan Adna Adnah Adny Adney Adnaan  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: German form of Adalwolf meaning noble wolf, generally associated with the 20th-century German dictator Adolf Hitler.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Variant of Adolph: Noble wolf.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Variant of Adolph: Noble wolf.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Noble wolf.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Variant of Adolph: Noble wolf.
Tên Giống Giống: Adoniyah Adoniia Adoerte Adonis AdoQhina Adoeete Adoria Adojan Adoff Adolfo  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Noble wolf.
Tên Giống Giống: Adolph Adojan Adoette Adorlee Adoree Adon Adolphine Adolphus Adolphe Adonia  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Majestic dignity; grandeur.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Eagle.
Tên Giống Giống: Ahriman Ahreddan Ahren  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: German 
Có nghĩa là: Intelligent or noble.
Tên Giống Giống: Ailwyn Ailbhe Ailean Ailbert Aila Ailia Aileana Ailis Aili Ailey  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 717
Mỗi trang: