Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Greek
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: A friend of Hercules.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Figure in ancient Greek mythology.
Tên Giống Giống: Adalbeorht Adao Adali Adad Adami Adamah Adamek Adael Adalson Adamsson  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: A king of Pherae.
Tên Giống Giống: Admah Admina Admeta Admon Admatha Admetus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Handsome; a lord. Greek mythology; a youth beloved of Aphrodite.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Manly.
Tên Giống Giống: Adri Adrean Adramyttium Adriyel Adriana Adra Adria Adrastus Adrie Adrienne  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: One of the attackers in 'The Seven Against Thebes'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Son of Zeus; grandfather of Achilles.
Tên Giống Giống: Aea Aeary Aeacus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Medea's father.
Tên Giống Giống: Aeetes  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Zeus' shield, which was made of goatskin. Also the name of the second husband of Medea.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Variant of Aegeus: Zeus' shield, which was made of goatskin. Also the name of the second husband of Medea.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Cousin of Agamemnon.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: King of Egypt; father of the Danaides.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: Changeable; god of the winds.
Tên Giống Giống: Aeolus Aeolia Aeolius  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Greek 
Có nghĩa là: God of medicine.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1322
Mỗi trang: