Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Hawaiian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Akamu: Red earth.
Tên Giống Giống: Adamek Adalbrechta Adain Adalicia Adam Adalyn Adalson Adan Adar Adair  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Akeliela: God's majesty.
Tên Giống Giống: Aden Adelia Adelle Adelard Adelyte Adelphe Adelina Adelajda Adelheide Adene  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Akiliano: From the city of Adrian.
Tên Giống Giống: Adil Adine Adir Adiran Adila Aditi Adinah Adilene Adio Adiva  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Akoniia: The Lord is my God.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Biblical priest.
Tên Giống Giống: Ahihud Ahiah Ahian Ahiga Ahijah Ahimelech Ahira Ahisamach Ahimaaz Ahiram  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: From the city of Adrian.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: The Lord is my God.
Tên Giống Giống: Akolo Akoniia Akona Akono  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: M.
Tên Giống Giống: Alaa Alayna Alandair Alastor Alaaudin Alarica Alazne Alana Alaois Alaina  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Alepeleke: Counselor; advisor.
Tên Giống Giống: Alapai Alarick Alanza Alani Alarica Aland Alasdair Alammelech Alaa Alaster  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Alepana: From Alba.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Alepeleke: Counselor; advisor.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Alekanekelo: Protector.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Variant of Alekanekelo: Protector.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hawaiian 
Có nghĩa là: Protector.
Tên Giống Giống: Alemeth Alemana Alek Alekona Aleyn Aleka Alene Alencon Alexandre Aleksandra  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 90
Mỗi trang: