Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Hungarian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Hungarian form of Adrian 'from the Adriatic'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Hungarian form of Gustaaf 'staff of the gods'.
Tên Giống Giống: Agosto Agostino Agoston Agotha Agoti  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Blessed.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: God bless the King.
Tên Giống Giống: Bodilla Boden Body Bodiccea Bodolf Bodaway Bodua Bodine Bodgana Bodil  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: God bless the King.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: God judges.
Tên Giống Giống: Dacy Dacso Dacio Dacey Dacia Dacian Dack Dace  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Lord.
Tên Giống Giống: Decima Deco Decla Decimus Decapolis Dechtire Decha Declan Decius  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Hungarian form of Francis 'free'.
Tên Giống Giống: Feran Fernham Ferrand Fernanda Fern Feri Fernald Ferrill Fernand Ferdynand  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Hungarian form of Francis 'free'.
Tên Giống Giống: Ferrel Ferrant Ferne Feran Fercos Ferehar Fergusson Fermina Ferguson Ferike  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Protects the treasure.
Tên Giống Giống: Gazabar Gazer Gazez Gazzam Gazit Gaza Gazsi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Watchful.
Tên Giống Giống: Germana Gericka Gerika Gertie Gerald Gert Germund Gerta Gershon Gertrudes  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Youthful.
Tên Giống Giống: Gyala Gyasi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Youthful.
Tên Giống Giống: Gyurka Gyuri Gyuszi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Hungarian 
Có nghĩa là: Innocent.
Tên Giống Giống: Imreen Imrah Imraan Imre Imri Imran Imrin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 79
Mỗi trang: