Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Irish
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the ford of the oak tree.
Tên Giống Giống: Adar Adalene Adanya Adamu Adalwolf Adalheida Adare Adams Adalard Adair  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From between two fords.
Tên Giống Giống: Addaneye Addney Addamson Addfwyn Addy Addergoole Addison Addis Addae Addin  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the red ford.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Variant of Adamnan: Little Adam.
Tên Giống Giống: Adham Adhelle Adharma Adheesha Adhamhnan Adhideva Adhamh  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Scholar.
Tên Giống Giống: Aeary Aea Aeacus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Fire.
Tên Giống Giống: Aedon Aedd Aedus Aedre  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the red ford.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the great field.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Friend of horses.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Majestic.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the little ford.
Tên Giống Giống: Ahaziahu Aharah Aharon Ahana Ahasuerus Ahave Ahasbai Ahava Ahanu Ahalya  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the Adriatic.
Tên Giống Giống: Aiden Aida Aidan Aidrian Aidoios Aideen Aidia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Bright.
Tên Giống Giống: Ailfrid Aileene Ailein Ailne Aileana Ailna Ailen Ailat Aila Ailwyn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Wise.
Tên Giống Giống: Ailen Ailsie Ailis Ailesh Aileana Aileen Ailani Ailat Ailne Aila  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 898
Mỗi trang: