Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Israeli
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Favor; grace.
Tên Giống Giống: Hani Hanameel Hannibal Hanford Hand Hanifah Han Hanah Hanna Hans  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Laughter. Variant of Hebrew Isaac.
Tên Giống Giống: Itzhak  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Cry of rejoicing.
Tên Giống Giống: Jarell Jarold Jarvi Jarad Jarl Jareth Jarine Jarvis Jareb Jar  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Leopard.
Tên Giống Giống: Namir Namid  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Giant.
Tên Giống Giống: Reilley Reid Reine Reinheld Reilly Reider Reidun Reis Reidhachadh Reizo  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: See - a son.
Tên Giống Giống: Reuhen Reuven Reuben Reuel Reu Reumah Reule  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: God's strength.
Tên Giống Giống: Yael  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Immigrant to a new home.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Immigrant to a new home.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Immigrant to a new home.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Immigrant to a new home.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Truth.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: The laurel tree. The mythological virtuous Daphne was transformed into a laurel tree to protect her from Apollo.
Tên Giống Giống: Daff;Daffodil;Dafne;Dafydd; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Israeli 
Có nghĩa là: Oak tree.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 17
Mỗi trang: 
1