Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Italian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: From the Adtiatic.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Form of Alphonse: see Alfonso.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: A place name.
Tên Giống Giống:  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Manly; brave. Variant of English Andrew.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Messenger. Biblical name for spirit messengers God sends men.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Highly praiseworthy. See Anthony.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Soldier.
Tên Giống Giống: Armonno Armonde Armino Armine Armina Armond Armanno Armilda Armida Armilla  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Italian form of Arnold 'eagle'.
Tên Giống Giống: Arnon Arnett Arny Arnatt Arnan Arnost Arne Arnbjorn Arno Arnlaug  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Rules the estate.
Tên Giống Giống: Aros Aronek Aroghetto Aron Aroer Aronui Arona Aronne Aronos Aroha  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Rules the estate.
Tên Giống Giống: Arron Arrick Arruns Arrosa Arrate Arri Arran Arriana Arrigo Arren  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Italian form of Bathalsar.
Tên Giống Giống: Baldie Balgaire Balere Bal Balbo Balmoral Baldrik Ballindeny Balu Balmung  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Italian form of Bathalsar.
Tên Giống Giống: Baltasar Balint Balara Baldhart Baldr Bal Balmung Baldrik Balraj Balera  
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Blessed. Variant of Latin Benedict.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: Blessed. Variant of Latin Benedict.
1664 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 282
Mỗi trang: