Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Japanese
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: In the morning; bright shining field; beautiful sunrise/dawn.
Tên Giống Giống: Akela Akenehi Akeno Akemi Akecheta Akeliela Ake  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Bright boy.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Bright.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Variant of Akihiko: Bright boy.
Tên Giống Giống: Akila Akiha Akiliano Akiiki Akins Akiva Akilina Akibe Akira Akihito  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Variant of Akihiko: Bright boy.
Tên Giống Giống: Akibe Akiva Akinlabi Akiha Akiko Akiiki Akilina Akila Akiba Akinlana  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Peaceful; enjoy peace.
Tên Giống Giống: Bendek Benji Benen Benwick Benton Ben Benaya Bene-jaakan Bentley Benny  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: The Japanese god of war.
Tên Giống Giống: Bishlam Bishr Bisahalani Bishamon Bisgu Bishvajit Bishop  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Long life.
Tên Giống Giống: Bothe Bothi Botwolf Bottom Bothan Botolf Botilda Both Botolph Botulf  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Arrow or pledge.
Tên Giống Giống: Chizkiya Chionesu Chimalis Chiraagh Chios Chilam Chico Chidon Chikae Chika  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Good fortune.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Dai
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Large; generation.
Tên Giống Giống: Dai Daisy Daileass Daire Daine Daibheid Daith Daivik Dain Dailey  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Field gathering. Surname.
Tên Giống Giống: Dannel Danton DAngelo Dantae Dannia Danylynn Danny Danylko Danhy Danee  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Japanese god of labour and luck.
Tên Giống Giống: Ebiasaph Ebisu  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Japanese 
Có nghĩa là: Second son.
Tên Giống Giống: Jiri Jirina Jirka Jiro Jirair Jirkar  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 66
Mỗi trang: