Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Korean
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Glorious.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: The most wealthy.
Tên Giống Giống: Chiana Chicho Chioke Chiram Chirayu Chinese Chimera China Chitra Chip  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Truth.
Tên Giống Giống: Chimera Chik Chika Chioke Chim Chintak Chilo Chizkiah China Chica  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Firm.
Tên Giống Giống: Chumo Churchyll Chumin Chun Chuck Chul-moo Churchill Chu'a Chung-Ho Chul  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Iron weapon.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Righteous.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Variant of Chung-Hee: Righteous.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Deep lake.
Tên Giống Giống: Daksh Daksha Dak-Ho Dakota Dakini Dakshina Dakotah Dakarai  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: East.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Eastern integrity.
Tên Giống Giống: Dontae Donne Donata Dontell Donte Donatus Dondre Donovon Dontrell Donnally  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Eastern passion.
Tên Giống Giống: Donati Donny Don Donnally Donnie Donni Donalda Donica Dontrell Donalt  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Integrity returns.
Tên Giống Giống: Duci Duclea Duc Duck-hwan Duck-young  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Korean 
Có nghĩa là: Integrity lasts.
Tên Giống Giống: Duck-young Duclea Duci Duck-hwan Duc  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống