Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Latin
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Descendant of Abas.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Of the Adriatic.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Variant of Adrian: Black; dark; of the Adriatic.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Variant of Adrian: Black; dark; of the Adriatic.
Tên Giống Giống: Adrianna Adriyel Adreanna Adreana Adrian Adren Adriane Adria Adriano Adrion  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Of the Adriatic.
Tên Giống Giống: Adrian Adri Adrianne Adra Adrik Adrean Adriene Adreana Adriyel Adriel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: From the Aegean sea.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: A Latin name based on the Greek word for kid or goatskin.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: From the Roman clan name Aemilius.
Tên Giống Giống: Aemilia Aemilius Aemilianus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Roman family clan name.
Tên Giống Giống: Aemilianus Aemilius Aemilia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Descended from Aeneas.
Tên Giống Giống: Aengus Aenon Aeneades Aenedleah Aenescumb Aeneas  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Mythical keeper of the winds.
Tên Giống Giống: Aeolus Aeolius Aeolia  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Athenian poet.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: God of medicine.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Variant of August: Deserving of respect.
Tên Giống Giống: Agotha Agoston Agoti Agosto Agostino  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1147
Mỗi trang: