Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Muslim
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Helper. Assister..
Tên Giống Giống: A'ishah A'zam A'waan A'isha A'idah  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Greatest. Biggest..
Tên Giống Giống: A'isha A'zam A'waan A'ishah A'idah  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Worshipper. Adorer..
Tên Giống Giống: Aabida Aabid  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Adam: The Biblical Adam is the English language equivalent..
Tên Giống Giống: Aadeel Aadil Aadi Aaditva Aadila Aadam  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Aadil: Just..
Tên Giống Giống: Aadam Aaditva Aadila Aadeel Aadi Aadil  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Just..
Tên Giống Giống: Aadeel Aadam Aadi Aaditva Aadil Aadila  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Agha: Master. Owner..
Tên Giống Giống: Aaghaa Aage  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Given Attached..
Tên Giống Giống: Aakil Aakav Aakif Aakesh  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: World. Universe..
Tên Giống Giống: Aalok Aalia Aalim Aalamgeer Aalif Aaleyah Aalam  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Alamgir: Conqueror of the world..
Tên Giống Giống: Aalim Aalamgeer Aaleyah Aalia Aalam Aalif Aalok  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Compassionate. Affectionate.
Tên Giống Giống: Aalia Aalam Aalif Aalamgeer Aaleyah Aalok Aalim  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Alim: Man of learning. Wise..
Tên Giống Giống: Aaleyah Aalamgeer Aalia Aalam Aalif Aalok Aalim  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Amil: Worker. Effective..
Tên Giống Giống: Aamir Aamaal Aamil Aamin Aamira  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Variant of Amir: Populous. Full. Prosperous. Amply settled. Civilized. Also used to refer to a prince or ruler..
Tên Giống Giống: Aamin Aamaal Aamira Aamir Aamil  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 1342
Mỗi trang: