Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục NativeAmerican
RSS
 
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Listener (Navajo).
Tên Giống Giống: Adinam Adin Adilah Adiv Adinah Adiel Adira Adila Adib Adithaim  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Kiowa word for tree.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Variant of Adoeete: Kiowa word for tree.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Variant of Adoeete: Kiowa word for tree.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: He laughs (Algonquin).
Tên Giống Giống:  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: He fights (Navajo).
Tên Giống Giống: Ahiah Ahikam Ahimoth Ahishar Ahia Ahimelech Ahisma Ahihud Ahiram Ahira  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Beaver.
Tên Giống Giống: Ahmed Ahmad Ahmik  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Restless one (Hopi).
Tên Giống Giống: Ahote Ahomana Aholiab Aholibah Ahohako Aholibamah Aholah Ahoah  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: One who lives below (Cheyenne).
Tên Giống Giống: Ahtunowhiho  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Winnebago word for wings.
Tên Giống Giống: Ahumai Ahuzzah Ahusaka Ahuda Ahura Yazda Ahuva Ahuzam  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Looks up.
Tên Giống Giống: Akua Akub Akule  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Nez perce word for an elm branch.
Tên Giống Giống: Aland Alawa Alasdair Alastair Alao Alanson Alaa Alamgir Alameda Alair  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Crow name meaning accomplished.
Tên Giống Giống: Aled Alene Alek Aleria Aleecia Aletta Alexandtea Aleksi Alex Alesia  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Alo
Nam
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Spiritual guide (Hopi).
Tên Giống Giống:  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 410
Mỗi trang: