Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Persian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Wise lord.
Tên Giống Giống: Ahuva Ahuda Ahumai Ahusaka Ahuzam Ahura Yazda Ahuzzah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Protector of fire.
Tên Giống Giống: Ashu Ashlen Ashkii Ashtin Ashan Ashleena Ashlynn Ashur Ashton Ashlea  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Name of a Persian king.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Lucky.
Tên Giống Giống: Behemoth Behellagh Behraam Behram Behrooz Behula  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Rich.
Tên Giống Giống: Darel Darleane Darran Dardanus Darrelle Darry Darroll Darryn Darnall Daryn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Name of a king.
Tên Giống Giống: Dario Darina Darin Darerca Darrol Darryn Darroll Darylene Darach Darrah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Followers of ancient Persian religion.
Tên Giống Giống: Ghebers Gherardo Gheorghr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Followers of ancient Persian religion.
Tên Giống Giống: Guenloie Guendolen Guennola Guerehes Guebers Guenevere  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Myrtle or bride.
Tên Giống Giống: Hadee Hadarezer Haduwig Hadiyyah Hadley Hadarah Hadrea Hadria Hadheer Hadu  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Treasure master.
Tên Giống Giống: Kansbar Kanika Kandi Kannon Kanah Kanaka Kanya Kannelite Kandice Kandee  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Name of a hero.
Tên Giống Giống: Kavan Kaveh Kavi Kaveri Kaven  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Ruler.
Tên Giống Giống: Ksathra Ksana Ksanochka  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Born at night.
Tên Giống Giống: Leila Leith Leilani Leitis Leia Leicester Leira Leigh Leib Leilah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Persian 
Có nghĩa là: Superior.
Tên Giống Giống: Majd Majori Majesty Majdy Maja Majida Majeedah Maj Majeeda Majorie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 29
Mỗi trang: