Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Polish
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Andrew 'manly'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Soldier.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Augustus 'majestic'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Blond.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Variant of Aurek: Fair-haired.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Blond.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Benedict 'blessed'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Polish form of Benedict 'blessed'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: White; white haired.
Tên Giống Giống: Biast Biana Bialas Bialy Bianca Bianka Biadhaiche Biaiardo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Diminutive of Bialas: White; white haired.
Tên Giống Giống: Biaiardo Bianca Biadhaiche Bialy Biast Bialas Biana Bianka  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: God's glory.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: Variant of Boguchwal: God's glory.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: God is great.
Tên Giống Giống: Boguchwal Bogy Boghos Bogumierz Bogey Bogufal Bogusz Bogumil Bogdan Bogie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Polish 
Có nghĩa là: God's love; God's peace.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 126
Mỗi trang: