Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Portuguese
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Cross.
Tên Giống Giống: Cruz Cruim Cruadhlaoich  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: He who watches over the land.
Tên Giống Giống: Duayna Duana Duarte Duardo Duartr Duayne Duane Duante Duach  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Prosperous guardian.
Tên Giống Giống: Edwardo Edwardson Edwina Edward Edwald Edwige Edwinna Edwin Edwy Edwada  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Variant of the Hebrew John 'Jehovah has been gracious; has shown favor.'.
Tên Giống Giống: Joana Joan Joash Joaquine Joanka Joao Joatham Joachim Joab Joah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Variant of George.
Tên Giống Giống: Jormungand Joren Jorian Jordana Jorrel Jord Jore Jordain Jornr Jorunn  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Form of Justus 'just; upright; righteous.'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Of Mars. The Roman fertility god Mars for whom March was named.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Of Mars; the god of war. A title name ranking below duke and above earl.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Gift of God.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Dark-skinned; A Moor.
Tên Giống Giống: Mauty Maulaa Mauricio Maurio Maudood Maura Maudud Maurianne Maula Mausi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Dark-skinned; A Moor.
Tên Giống Giống: Mauricio Maud Maurelle Maureen Maureo Maunfeld Mausi Maure Mauty Maula  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Form of Michael 'Who is like God?'.
Tên Giống Giống: Migdol Miguel Migisi Mignonette Mignon Migdalel Migron Migdalgad  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Little. Form of Paul.
Tên Giống Giống: Pauletta Paulino Paulo Paulson Pauloc Pau Pauleta Pauel Paulette Paula  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Portuguese 
Có nghĩa là: Little. Form of Paul.
Tên Giống Giống: Paulina Pauel Paulita Paulsen Pauline Paulo Paulson Pau Pauli Pauleta  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 22
Mỗi trang: 
1