Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Russian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Helper of man.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Helper of man.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Defends mankind.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Defends mankind.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: From the east.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Russian form of Andrew 'manly'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Russian form of Andrew 'manly'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Inestimable.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Inestimable.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Gift from God.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Peaceful.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Fight. Fighter. Famous bearers: Russian writer Boris Pasternak, author of Dr Zhivagoz; Boris Godunov, Tsar of Russia from 1598 to 1605; British actor Boris Karloff, who played Frankenstein's monster in 1931.
Tên Giống Giống: Borris Borivoj Borys Bornbazine Borsala Borska Borre Bork Borghlide Boriska  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Fighter.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Fighter.
Tên Giống Giống: Borden Bor Borka Borje Borge Borhala Borris Borska Bordin Bort  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 157
Mỗi trang: