Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Sanskrit
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Shining.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Splendid.
Tên Giống Giống: Indrani Indra Indiana Inda India Indira Indi Indumati Indeg Inder  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: A Form of Krishna.
Tên Giống Giống: Kandi Kandee Kandice Kangee Kanah Kandiss Kani Kanti Kannon Kandace  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: A Form of Krishna.
Tên Giống Giống: Kanti Kandiss Kane Kandee Kana Kanishka Kannon Kani Kanelinqes Kandis  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Beam of light.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Raj
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: King. Raja is an Indian or Malay princely title; Raj means 'rule.'.
Tên Giống Giống: Rajnish Raj Raja' Rajah Rajni Raji Raja Rajab Rajan Rajih  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: King. Raja is an Indian or Malay princely title; Raj means 'rule.'.
Tên Giống Giống: Raja' Rajan Rajni Rajmund Raj Rajab Rajih Rajnish Raji Raja  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: King. Raja is an Indian or Malay princely title; Raj means 'rule.'.
Tên Giống Giống: Raja' Rajmund Rajih Rajni Raja Rajnish Rajab Rajah Raj Rajan  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: King. Raja is an Indian or Malay princely title; Raj means 'rule.'.
Tên Giống Giống: Rajmund Rajan Raja' Rajih Rajnish Raja Rajah Rajab Rajni Raji  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Pleasing. Rama was mythological seventh incarnation of Vishnu and his story is told in the Hindi Ramayana.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Pleasing. Rama was mythological seventh incarnation of Vishnu and his story is told in the Hindi Ramayana.
Tên Giống Giống: Ramya Ramone Rambures Ramona Ramsden Ramiah Ramiro Rami Ramsay Ramses  
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Shining light.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Of the moon.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Sanskrit 
Có nghĩa là: Fate.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 20
Mỗi trang: 
1