Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Scandinavian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Lofty or inspired.
Tên Giống Giống: Aarao Aaren Aarif Aart Aaron Aaraa Aaric  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Surname.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Eagle bear.
Tên Giống Giống: Arnet Arnbjorn Arndell Arnaud Arny Arnott Arne Arnie Arnaldo Arnan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Esbjorn: Divine bear.
Tên Giống Giống: Asbjorn Asbiom Asbjom  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ax
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Diminutive of Axel: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axenus Axella Axell Axil Axe Ax Axelle Axill Axl Axel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Axe
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Diminutive of Axel: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axelle Axel Axe Axell Axella Axenus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Axel: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axella Axenus Axel Axe Axell Axelle  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Axel: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axil Axill  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Axel: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axill Axil  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Axl
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Axel: Father of peace.
Tên Giống Giống: Axl  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Variant of Boden 'a shelter.'.
Tên Giống Giống: Bearn Beagan Bearcban Beanon Beale Beathan Bearacb Beadutun Beals Beach  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: Mountain dweller.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: From the mountain branch.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scandinavian 
Có nghĩa là: From the mountain branch.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 131
Mỗi trang: