Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Scottish
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: River.
Tên Giống Giống: Aibne Aibak  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Ail
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: From the stony place.
Tên Giống Giống: Aileana Ailie Ailsa Ailey Ailesh Ailidh Ailfrid Ailen Ailbe Ailne  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Noble.
Tên Giống Giống: Ailna Aili Ailin Ailey Ailen Ailbe Ailbhe Ailie Ailidh Aileen  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: From the green meadow.
Tên Giống Giống: Ailie Ailill Ailidh Aileana Aillig Ailia Ailin Aili Ailen Ailein  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: From the stony place.
Tên Giống Giống: Ailean Ailsie Ailidh Ailna Ailat Ailia Ailne Ailein Ailill Ailey  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Anchor.
Tên Giống Giống: Akio Akilah Akiliano Akiko Akiva Akir Akiiki Akilina Akili Akibe  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Abbreviation of Alexander 'defender of mankind.'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Variant of Andrew: Manly. From the Greek Andrew. Has long been a popular Scottish name, because St. Andrew is the Patron Saint of Scotland after whom the town of St Andrews was named.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Bac
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Bank.
Tên Giống Giống: Bacchus Bachur Baca Bac Backstere Baccus Bachir Bacstair Baccaus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Fair skinned.
Tên Giống Giống: Baerhloew Baecere Baeddan Baen Baethan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: From the upper part.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: From the pasture.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Diminutive of Archibald: True and bold. Also 'bald'. Introduced from England and Germany during the Norman conquest, the Scottish interpreted the 'bald' to refer to the shaven head of a monk.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Scottish 
Có nghĩa là: Fox.
Tên Giống Giống: Balamy Baldulf Balu Baldrick Balmung Balara Baldie Baldric Balta Balthasar  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 363
Mỗi trang: