Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Shakespearean
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Comedy of Errors' A merchant of Syracuse.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Comedy of Errors' Father to the twin brothers Antipholus of Ephesus, and Antipholus of Syracuse.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'Twelfth Night', also called 'What You Will' Sir Andrew Aguecheek.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Tragedy of Titus Andronicus' Son to Tamora.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Life of Timon of Athens' A flattering lord, and an Athenian captain.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'Henry VI, Part 1' Duke Of Alencon.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: Antony and Cleopatra'. Attendant on Cleopatra.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'Henry VI, Part 1' Reignier, Duke of Anjou, and titular King of Naples.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Winter's Tale' Lord of Sicilia.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'Pericles, Prince of Tyre' King of Antioch.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Comedy of Errors' Twin brothers, both named Antipholus, sons to Aemelia and Aegion. Antipholus of Ephesus, and Antipholus OF Syracuse.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Life of Timon of Athens' A flattering lord, and a churlish philosopher.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: Variant of Edmund: 'King Henry IV, Part 1' Earl of March. Scroop
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Shakespearean 
Có nghĩa là: 'The Winter's Tale' Lord of Bohemia.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 316
Mỗi trang: