Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Swedish
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Blond ruler.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Alf
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Wise.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Noble or ready.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Son of Ander.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Kingly.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Blessed.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: From the mountain brook.
Tên Giống Giống: Berkley Berachah Beric Berlyn Berowne Berea Berwyn Berwick Beraiah Bersi  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Stutters.
Tên Giống Giống: Blayney Blair Blanche Blake Blayre Blaeey Blagden Blayne Blar Blas  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: From the castle.
Tên Giống Giống: Bojik Bojek Bojanek Boje Bojan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Youth.
Tên Giống Giống: Boreas Borc Boriska Bordin Borya Bors Borghild Boris Borg Borr  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Noble wolf.
Tên Giống Giống: Doll Dollie Dolon Dolabella Dolph Dolan Dolly Dolaidh Dolorita Dolius  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Peaceful ruler.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Swedish form of George 'farmer'.
Tên Giống Giống: Gorin Gormghlaith Gordy Gorka Gordain Gormly Gorsedd Goran Goraidh Gorrie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Swedish 
Có nghĩa là: Swedish form of Gregory 'watchful'.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 88
Mỗi trang: