Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Teutonic
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Brave noble.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Noble commander.
Tên Giống Giống: Adelita Adenydd Adelina Adelheide Adelinda Aderrig Ade Ade!a Adelia Aderet  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Famous holiness.
Tên Giống Giống: Ala Alastrine Alasdair Alamgir Alani Alawa Alaster Alair Alapai Alaois  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Famous in war.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Resolute.
Tên Giống Giống: Alard Alahmoot Alaois Alapai Alazne Alaa Alaqua Alavi Alam Alanza  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Noble friend.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Sage.
Tên Giống Giống: Aldhelm Aldys Aldis Aldene Alder Alddes Alds Aldonza Aldric Ald  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Famous in war.
Tên Giống Giống:  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Divine helmet.
Tên Giống Giống: Amsden Amser Amsi Amsu Amselmo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Rules an estate.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Divine helmet.
Tên Giống Giống: Anzel Anzety Anzelm  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Divine helmet.
Tên Giống Giống: Anzelm Anzel Anzety  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Warrior.
Tên Giống Giống: Arman Armenia Armine Armida Armonde Armilde Armino Armin Armandek Armand  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: Warrior.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 368
Mỗi trang: