Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Ukrainian
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: God's gift.
Tên Giống Giống: Bodwyn Bodua Bodi Bodine Bodolf Bodin Bodashka Bodie Bodvar Bodaway  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: God's gift.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of Daniel 'judge'.
Tên Giống Giống: Danforth Danya Daniela Daniels Dantel Danna Danrelle Dannon Dana Danice  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of James 'supplanter'.
Tên Giống Giống: Dymtrus Dympna Dymphna  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Brave.
Tên Giống Giống: Fadil Fadeyushka Fadeuka Fadhiler Fadyenka Fadilah Fadl Fadhl Fadeyka Fadey  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Destroyer.
Tên Giống Giống: Haddon Hadiyah Hadiya Hadid Hadi Hadeon Hadrea Hadrach Hadria Hadar  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Farmer.
Tên Giống Giống: Heort Heortwode Heorot Heortwiella Heorhiy Heolstor  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Christian.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Defender of man.
Tên Giống Giống: Lyaksandra Lyam Lyall Lyaksandro  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: God's gift.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of Michael 'God like'.
Tên Giống Giống: Mychal Mychaela Mychele Mychelle Mychajlo  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Ukrainian form of Michael 'God like'.
Tên Giống Giống: Mykhaltso  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Stone.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Ukrainian 
Có nghĩa là: Noble.
Tên Giống Giống: Yevtsye Yevunye Yeva Yevhen Yevheniy  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 16
Mỗi trang: 
1