Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Vietnamese
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Safe; secure.
Tên Giống Giống: An Toan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Section.
Tên Giống Giống: Binh Binah Binyamin Binga Binge Bina Bink Binger Bingen Binnui  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Bu
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Leader.
Tên Giống Giống: Burly Bureig Budzislaw Burl Buadhachan Burk Buthayna Burgiss Burhford Bunah  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Song.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Can
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Advice; counsel.
Tên Giống Giống: Cant Canice Cannelita Candace Cana Cannia Candy Candide Candi Cannan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Pearl.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Bird.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Eats like a bird.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Valuable.
Tên Giống Giống: Dane Danny Danko Dana Danit Dann Dantina Danna Dannia Danaus  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Amaryllis (flower).
Tên Giống Giống: Diedre Dielle Diego Diega Dierdre Dieu Hien Diedrick Dierk Diella Diederich  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Stable.
Tên Giống Giống: Dino Dinh Dinh Hoa Din Dinorah Dinah Dinhabah Dina Dinora Dingbang  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Flower at the peak.
Tên Giống Giống: Dinora Din Dinsmore Dinorah Dinhabah Dino Dinh Hoa Dina Dinh Dinadan  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Du
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Play.
Tên Giống Giống: Duston Dulcy Duhr Dubhan Durin Duha Dutch Dumaka Dulcie Dubhagain  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Duc
Nam
Xuất xứ: Vietnamese 
Có nghĩa là: Virtuous.
Tên Giống Giống: Duclea Duc Duck-young Duck-hwan Duci  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 15
Mỗi trang: 
1