Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình Duyệt Theo Chuyên Mục Yiddish
RSS
 
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Blessed.
Tên Giống Giống: Brea Brenn Breri Brennus Breanne Breeda Breine Breck Brendon Brennen  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Blessed.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Deer.
Tên Giống Giống: Hiram Hirsch Hirah Hiranyagarbha  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Lancer.
Tên Giống Giống: Lanna Landers Langdon Lany Landrada Lansa Landis Landry Lance Lannie  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Lion.
Tên Giống Giống: Leitis Leif Leiriope Leianna Leilani Leitha Leicester Leidolf Leib Leigh  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Rose.
Tên Giống Giống: Rai Raidne Raihana Raine Raina Raihan Raison Raimond Raibeart Raimund  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Rose.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Dearly loved.
Tên Giống Giống: Tevis Tevin Teva Tevel  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Wolf.
Tên Giống Giống: Velika Veleda Velvel Vellamo Velutus Velouette Velvet Velda Velaug  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nam
Xuất xứ: Yiddish 
Có nghĩa là: Defender of man.
Tên Giống Giống: Zinerva Zinat Zinnia Zin Zindel Zina  
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống