Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con gái bắt đầu bằng mẫu tự B
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: Anglo-Saxon 
Có nghĩa là: Unique.
Tên Giống Giống: Bysen; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Contemporary name meaning Little bird.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Italian 
Có nghĩa là: White; shining. A variant of the French Blanche.
Tên Giống Giống: Byanca; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Arabic 
Có nghĩa là: Of a beautiful body.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Of beautiful and tender body..
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Happy news. Glad tiding. Good omen..
Tên Giống Giống: Bushy;Busbyr;Busby;Buster;Bushra; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: From the town.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Teutonic 
Có nghĩa là: From the town.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: The nightingale..
Tên Giống Giống: Bulbul;Bul;Bullcalf; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: Good.
Tên Giống Giống: Buegoneguig;Buena; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Welsh 
Có nghĩa là: Welsh form of Victoria: victory.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Goddess of cattle.
Tên Giống Giống: Bubona; 
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Goodness.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Spanish 
Có nghĩa là: From Briseis, the woman Achilles loved in Homer's Iliad.
1601 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 445
Mỗi trang: