Trang chủ
Chat Webcam Video Diễn Đàn
Âm thanh Hình ảnh Quảng cáo Thành viên Truyện-Thơ Học Nấu Ăn Du Lịch Đó Đây Blog Tên Người Thêm
 
Trình duyệt tên con gái bắt đầu bằng mẫu tự D
RSS
 
Nữ
Xuất xứ: Hebrew 
Có nghĩa là: Avenged. Judged and vindicated. Famous bearer: biblical Dinah, Jacob's only daughter.
Tên Giống Giống: Dynawd;Dyna;Dynah;Dynadin; 
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Latin 
Có nghĩa là: Sister of Roma.
Tên Giống Giống: Dynah;Dynadin;Dyna;Dynawd; 
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: From the Irish name Damhnait, meaning fit or eligible. Famous bearer: The martyr St Dympna, patron Saint of the insane.
Tên Giống Giống: Dymphna;Dymtrus;Dympna; 
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Gaelic 
Có nghĩa là: Little poet.
Tên Giống Giống: Dymtrus;Dymphna;Dympna; 
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: French 
Có nghĩa là: Divine. Mythological ancient Roman divinity Diana was noted for beauty and swiftness; often depicted as a huntress. Also Diana Princess of Wales.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: French 
Có nghĩa là: Divine. Mythological ancient Roman divinity Diana was noted for beauty and swiftness; often depicted as a huntress. Also Diana Princess of Wales.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: NativeAmerican 
Có nghĩa là: Deer.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: French 
Có nghĩa là: Divine. Mythological ancient Roman divinity Diana was noted for beauty and swiftness; often depicted as a huntress. Also Diana Princess of Wales.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Irish 
Có nghĩa là: Dark beauty.
Tên Giống Giống: Duval;Duvessa; 
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Nickname.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: English 
Có nghĩa là: Nickname.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Russian 
Có nghĩa là: Guest.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Hindi 
Có nghĩa là: Impenetrable.
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
Nữ
Xuất xứ: Muslim 
Có nghĩa là: Single pearl..
1636 ngày trước · Từ BlogVietKieu
0 lên, 0 xuống
1-14 của 561
Mỗi trang: